Alduhail VS Al Kharaitiyat QNB Stars League 2018/19 (R10) 25-10-18