Alduhail VS Al Kharaitiyat QNB Stars League 2017/18 (R20) 09-03-18